mandag den 10. marts 2014

Tag nu ansvar

Skrevet af Bolette

For et par uger siden læste jeg et blog indlæg af Katrina Clokie med titlen Own it og dette har siden rumsteret i baghovedet.

Kort fortalt handler det om at tage ejerskab og ansvar som tester, og Katrina har en vigtig pointe. Vi testere er alt for gode til at pege fingre: Det er udvikleren der har skrevet dårlig kode, der er ikke noget stabilt build at teste på (også kaldet et running target), projektlederen har ikke givet mig tid nok til at teste i, produktchefen har ikke tydeliggjort prioriteringer for mig, osv. Det er med andre ord alt, alt for let som tester at skubbe ansvaret fra sig og dermed over på andre i udviklingsafdelingen.

Men når jeg ikke skriver koden, ikke definerer hvordan produktet skal se ud, ikke bestemmer hvornår softwaren skal releases, ikke bestemmer hvilke bugs der er de vigtigste at få rettet – hvad bestemmer jeg så – og hvordan influerer det min følelse af ansvar og ejerskab? Mine opgaver er jo “bare” at undersøge, informere og oplyse om tingenes tilstand? Jeg bestemmer i sidste ende ikke særligt meget. Jeg kan give anbefalinger og gøre opmærksom på tingenes tilstand. That's it. Det er op til andre at tage beslutningen.

Og dermed er vi ved sagens kerne. For mit vedkommende hænger ansvarstagen og ejerskab sammen med muligheden for at have indflydelse og medbestemmelse på et produkt eller en proces. Og nu vil du sige ”Jamen det har du da også - de bugs du finder og de testplaner du lægger har betydning for produktets kvalitet.”

Har de det? Det faktum at jeg “kun” informerer, gør det ikke at jeg kan fralægge mig ansvaret, hvis og når produktet fejler? Er vi testere endt i en form for ansvarsløs rolle hvor vi ikke tør eller vil tage ejerskab og ansvar for produktets fejl og (manglende) kvalitet?

Hvad ville der ske hvis testere blev holdt ansvarlige for deres arbejde på samme måde som udviklere bliver det via bl.a. kode reviews, kontrol af kildekode og fokus på hurtig levering af funktionalitet? Måske er det en kliché, men hvem tester testerne? Jeg tror, at testere ofte kan skjule sig, fordi udviklere eller ledere ikke ved, hvad vi laver. Men jeg tror også, at hvis vi selv tog mere ansvar og åbnede op for review af vores daglige test arbejde og synliggjorde det, så ville det være de første skridt på vejen mod anerkendelse af test som en vigtig selvstændig disciplin, bedre produkter og givtigt samarbejde med udviklere og andre på projekterne. 
Måske vi også ville opleve større personlig tilfredshed i vores arbejde, og ja – undgå at føle os ramt af jokes som denne: